Ogłoszenie o zamknięciu V naboru OIRW

Zamknięcie piątego naboru wniosków 
w Projekcie
"
Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Równiny Wrocławskiej"

Informujemy, że w dniu 19.08.2019 r. o godzinie 9.01., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, w związku z przekroczeniem 120% alokacji, został zamknięty piąty nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0013/17).

 

 

 

ogloszenie-o-zamknieciu-V-naboru-OIRW.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff