Operator koparko-ładowarki D

Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego   projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE : „CENTRUM PRACY - Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu”. W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie „operator  koparko-ładowarki”. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

rozpoznanie-cenowe-Dzierzoniow.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff