Posiedzenie Zespołu doraźnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Posiedzenie Zespołu doraźnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

2 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbyło się Posiedzenie Zespołu doraźnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego,

Spotkanie on-line poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting

Dyskusja oraz wypracowanie postulatów dotyczących wsparcia dolnośląskich firm nieobjętych pomocą rządową, a wyłączonych z działalności lub których działalność została mocno ograniczona na mocy ostatnich dokumentów dotyczących pandemii COVID-19, była tematem posiedzenia Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Spotkanie prowadzili Marek Woron i Artur Mazurkiewicz, koordynatorzy Zespołu.

Postulaty:

- zweryfikowanie nr PKD, na podstawie którego wyłaniane są firmy, które mogą aplikować
o wsparcie; (Artur Mazurkiewicz)

- modyfikacja narzędzi, wg których wyłaniane byłyby firmy rzeczywiście poszkodowane
w wyniku ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu pandemii koronawirusa; (AM)

- rozszerzenie katalogu firm, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach ogólnego wsparcia branży turystycznej i gastronomicznej, a których działalność jest ściśle powiązana ze wspomnianymi branżami (dostawcy żywności do gastronomii, pralnie, branżą kosmetyczna
i SPA działająca w hotelach, firmy i portale rezerwacyjne powiązane z działalnością hoteli); (AM)

- rozważenie wsparcia usługodawców z branży kosmetycznej prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wizażystki, kosmetyczki etc. powiązanych z działalnością hoteli);(AM)

- rozważenie zmiany kryteriów przychodu na porównywanie miesiąc do miesiąca 2020 r., a nie rok do roku danego miesiąca (związane z II falą epidemii i częściowym lockdownem od października 2020 r.);(AM)

- Prezydent SIPH Ryszard Sobański postulował o włączenie do grupy przedsiębiorców branży turystycznej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – prowadzenie pensjonatów;)

- włącznie do grupy podmiotów gosp. mogących starać się o wsparcie firm, które powstały
w 2020 r.;(RS)

- wspólne ustalenie obszarów pomocy celowej (w grupie: przedst.: ZUS, KAS, urzędy pracy, organizacje pracodawców); (Magdalena Łubkowska)

- rozważanie wsparcia firm, które zdecydowały się na podjęcie procesu uproszczonej restrukturyzacji;(Artur Sawrycz)

- rozważenie wsparcia przedsiębiorstw w ramach tzw. bonu cyfryzacyjnego nie tylko
z obszaru technologii, ale też usługowych (nieograniczanie dostępności do tej formy wsparcia tylko do firm cyfrowych);(Artur Mazurkiewicz, Magdalena Łubkowska)

- wsparcie branży zajmującej się szkoleniami (powiązane z działalnością hotelowo-gastronomiczną);(Henryk Szymański)

- pobudzenie działalności mikroprzedsiębiorstw poprzez realizację inwestycji, których wykonawcami/beneficjentami mogłyby być mikroprzedsiębiorcy z zagrożonych branż.(Norbert Rekowski).

Jerzy Michalak przybliżył zebranym działalność DIP w związku z przyznawaniem pomocy sektorowi MŚP w dobie pandemii:

- Środki na wsparcie sektora są ograniczone (w ostatnim naborze alokacja wynosiła 80 ml zł, obecnie będzie to 15 mln zł);

- przy naborach kryterium nr PKD nie było idealnym, ale jedynie możliwym;

- zaapelował o zaproponowanie takiego algorytmu, aby zawarte były w nim te czynniki, które pozwolą skorzystać z pomocy tym najbardziej potrzebującym;

- pomoc musi być kierowana do branż szczególnie zagrożonych;

- kryterium oceny wniosków nie może zawierać elementu ocennego, bo to przedłuży proces rozpatrywania wniosków (obecnie z związku z pandemią DIP zrealizowało 2000 umów, tyle, co przez ostatnie 7 lat);

- obecnie trwają prace nad projektem dotyczącym wsparcia technologicznego firm, tzw. bon technologiczny na cyfryzację, nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, do kogo ta pomoc będzie skierowana (pomoc przy organizacji pracy zdalnej?);

- dysponowanie środkami jest ograniczone rozporządzeniem KE, które wskazuje, że pomoc nie może dotyczyć firm, które są w trudnej sytuacji, jeśli firma bierze udział w działaniach restrukturyzacyjnych, to może być kłopot z uzyskaniem wsparcia ze środków unijnych.

Marek Woron zwrócił uwagę na sytuację firm, które w procesie restrukturyzacji podjęły wyzwania i zmieniły profil działalności na innowacyjny/rokujący w przyszłości. Do partnerów społecznych należy zatem wypracowanie takiej argumentacji, by zmienić przepisy, które pozwoliłyby uzyskać wsparcie tego typu firmom. Może NCBiR mogłoby nad pracować i zbudować rozwiązanie prawne.

Artur Mazurkiewicz dodał, że firma, która ma rozłożone płatności w ZUS, może ubiegać się o pomoc, jeśli jest w procesie restrukturyzacji. Jeśli jest zatwierdzona restrukturyzacja przez sąd, to znaczy, że firma rokuje.

Artur Sawrycz dodał, że chodzi o firmy, które ucierpiały z powodu pandemii i podjęły proces przyspieszonej restrukturyzacji. One są pokrzywdzone i warto je wesprzeć. Czy na poziomie regionalnym można znaleźć jakieś rozwiązanie?

Magdalena Łubkowska zwróciła uwagę, że spłata środków pomocowych udzielonych firmom w ramach tarczy antykryzysowych musi nastąpić do połowy 2021 r. Udzielone subwencje z PFR banki traktują jako dług, firmy nie mogą otrzymać pożyczek;

- wprowadzonych zostało 5 nowych podatków i podniesiono płacę minimalną, co spowoduje, że środki otrzymane od państwa zostaną skonsumowane.

Marek Ignor przedstawił działania DFR i Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego:

- w pierwszej fazie lockdownu pojawiło się sporo środków finansowych, obecnie trudno jest jeszcze określić, co wydarzy się po drugiej fali pandemii;

- zatrudnienie: II kwartał 2020 r. – zwolnienia grupowe – wzrost 400-500 proc., w październiku - znacznie poniżej tego współczynnika, czyli tarcza antykryzysowa zadziałała;

- odnotowują spadki przychodów w branżach turyst.-gastronom. – w I fazie na poziomie 90 proc., w lecie – odbicie, obecnie spadki ok. 50 proc.;

-  znacznie ucierpiała branża automotiv;

- w II fazie pandemii jest znacznie mniej środków i muszą być celowane;

- prośba o sygnały o obszarach, gdzie najbardziej potrzebne jest wsparcie;

- wsparcie pracowników i pracodawców jest prowadzone także przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej.

Artur Mazurkiewicz prosił Magdalenę Łubkowską o przygotowanie informacji, w jakich branżach rzemieślniczych nastąpiły dotkliwe spadki przychodów, w jakich fachach pojawiają się szczególne kłopoty i potrzeba wsparcia. Dane te będą przekazane do Marka Ignora.

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Artur Mazurkiewicz, Przewodniczący WRDS WD, Koordynator Zespołu doraźnego
  2. Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Koordynator Zespołu
  3. Michał Kucharski, Radca prawny ZWD OPZZ;
  4. Magdalena Łubkowska, Dyrektor DIRz we Wrocławiu
  5. Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
  6. Henryk Szymański, reprezentujący Dolnośląskich Pracodawców
  7. Ryszard Sobański, Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  8. Michał Tekliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
  9. Michał Łuczak, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff