Seminarium Informacyjne

GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA FIRM

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa ma zaszczyt zaprosić na Seminarium Informacyjne pn.: „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00-12.00,  w Hotelu „Esperanto”, Świdnica, ul. Stęczyńskiego 18

Celem głównym Projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie pomocy w postaci Grantów (w formie refundacji). Przedmiotem wsparcia w formie Grantu jest usługa doradcza. Poziom dofinansowania wynosi 85 proc., natomiast maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000,00 zł. Więcej informacji na www.dfg.pl

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci Grantów na doradztwo, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: siph@siph.pl

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff