Sminarium on line „Perspektywy dla pracodawcy na unijnym rynku pracy”

Zaproszenie na seminarium online

26.01.2022 r. od godz. 10 do 12

„Perspektywy dla pracodawcy na unijnym rynku pracy”

 PROGRAM

 09.45 – 10.00  Rejestracja online

10.00 – 10.05 Powitanie

10.05 -  10.25 Jak zatrudnić obywatela Unii Europejskiej w Polsce? Mariusz Ośka – PUP w Świdnicy

 10.25 – 10.45 Weź, co chcesz – koszyk usług EURES dla pracodawców -  Marta Kędzierska – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

  •                              Rejestracja ofert w sieci EURES i prowadzenie rekrutacji
  •                              Targi pracy i wydarzenia dla pracodawców
  •                              Potęga współpracy w mediach społecznościowych

 
10.45 -11.05  Pozyskiwanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

  •                               Procedury pozyskiwania środków z KFS
  •                               Najczęstsze błędy i trudności w aplikowaniu o środki z KFS

 
11.05 – 11.25  Unijna baza CV – przeglądaj, dobieraj, rekrutuj! Katarzyna Stettler - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

  •                               bezpłatna rejestracja konta pracodawcy na portalu EURES
  •                               katalog profili zawodowych kandydatów:

                              - CV obywateli UE/EFTA

                              - z Ukrainy posiadających status ochrony czasowej – projekt „EU-Talent Pool Pilot”

 11.25 -            - Pytania, dyskusja i zakończenie spotkania

Udział w seminarium jest bezpłatny

Seminarium będzie tłumaczone na język czeski

Rejestracja pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZvFm8WqYszSmmyybjIGHcpE73w7NXT4OI6s9tkGr2bO2QRA/viewform?usp=sf_link


Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff