Spotkania Informacyjne - Granty na doradztwo dla MŚP

Granty na doradztwo dla MŚP


85% dofinansowania na usługi, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Jesteś właścicielem lub menadżerem restauracji albo hotelu? Zarządzasz firmą produkcyjną? Skorzystaj ze wsparcia na usługi doradcze związane z optymalizacją procesów i podniesieniem rentowności firmy.
Do 25 500 z
ł na rozwój, optymalizację, marketing i szkolenia pracowników.

NABÓR
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy prowadzi nabór wniosków o udzielenie Grantu w Projektach:

1. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
2. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”,
3. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”,
4. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”,
5. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”.

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 DLA KOGO?
Z grantów na doradztwo skorzystać mogą MŚP mające siedzibę na terenie Dolnego Śląska.
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy przygotowała specjalne usługi doradcze dedykowane branży hotelarskiej oraz gastronomicznej, a także branży produkcyjnej.
 
 NA CO?
Przedsiębiorcy mają do wyboru szeroki wachlarz usług doradczych. Eksperci po zdiagnozowaniu potrzeb przedsiębiorstwa, służą specjalistycznymi usługami doradczymi w zakresie:
  •  wsparcia rozwoju firmy (opracowania biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowania biznesu),
  • optymalizacji procesów (propozycje działań usprawniających),
  • podniesienia rentowności firmy (m.in. audyt energetyczny),
  • marketingu (plan promocji restauracji lub hotelu, analiza strony internetowej, strategia promocji w mediach społecznościowych),
  • finansowania nowych inwestycji (analiza potrzeb, wskazanie źródeł finansowania, przygotowanie dokumentów i analiz, pomoc w pozyskaniu inwestora),
  • prawno-podatkowym,
  • szkoleń dla pracowników (indywidualne pakiety szkoleń).
Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu usług doradczych na rzecz MŚP.


ILE?
Kwota dotacji: do 25 500 złotych.
Poziom dofinansowania: 85% wartości usługi doradczej.

 SPOTKANIA INFORMACYJNE

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje spotkania informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z 85% dofinansowania do usług doradczych.

Gdzie i kiedy?
24.01.2019, Zgorzelec
05.02.2019, Bolesławiec
12.02.2019, Oława
18.02.2019, Strzelin
20.02.2019, Brzeg Dolny
21.02.2019, Świeradów
07.03.2019, Wołów
13.03.2019, Legnica
20.03.2019, Środa Śląska

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: granty@siph.pl
Zastrzegamy możliwość zmiany terminu i miejsca spotkania o czym zostaną Państwo poinformowani.


DOKUMENTY
Link do formularza: https://siph.sirr.pl
Generator wniosków: https://dfg.pl/granty/?who=siph
Informacje, dokumenty dla poszczególnych obszarów: https://www.siph.pl/granty,ap61.html

 WSPARCIE SIPH

Skontaktuj się z naszym doradcą, umów na niezobowiązujące spotkanie.
tel.: 74 853 50 09
e-mail: granty@siph.pl

Czas na INNOWACJE w Twoim biznesie!

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff