Spotkanie grupy roboczej

Spotkanie grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej i energii odnawialnej

W dniach 05.06 – 06.06.2018 r. w Boleścinie koło Świdnicy, z inicjatywy Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej i energii odnawialnej, projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”.

Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Przewidziane jest utworzenie sieci współpracy w oparciu o 5 transgranicznych grup roboczych: rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej, produktów regionalnych, prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju regionalnego i turystyki oraz mobilności pracowniczej. Ta innowacyjna struktura pozwoli rozwijać transgraniczne kontakty i rozwiązywać problemy na pograniczu. Partnerami projektu są: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy; Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze, która pełni jednocześnie funkcję lidera projektu; Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou, Izba Gospodarcza Województwa Královehradeckiego w Hradec Kralove, Związek Miast i Gmin Karkonosze. Projekt będzie realizowany od 01.01.2017r. do 31.12.2018r., jego wartość wynosi 560 769,50 €, a wartość dofinansowania Unii Europejskiej to 476 654,07 €.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zobaczyć Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy, gdzie zaprezentowano nowoczesną instalację zgazowania biomasy, jedną z niewielu w Europie . Był to znakomity przykład nowoczesnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Tego samego dnia odwiedzono również  tamę oraz elektrownię wodą w Zagórzu Śląskim, będącą przykładem nieco już zabytkowych ale wciąż aktualnych rozwiązań energetycznych. Drugiego dnia uczestnicy złożyli wizytę w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Przy szkole funkcjonuje obecnie centrum budownictwa energooszczędnego. Kilka lat temu jednostka zaadaptowała byłą halę tkacką. Budynek po modernizacji charakteryzuje się niemal zerowym zużyciem energii.  W centrum budownictwa energooszczędnego dysponuje zapleczem dydaktycznym, w którym uczniowie miejscowej szkoły zawodowej poznają technologie z zakresu efektywności energetycznej i kształcą się na specjalistów z zakresu budownictwa energooszczędnego i energetyki odnawialnej. 

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o dalszych planach i wzajemnej współpracy na przyszłość. Podczas spotkania partnerzy projektu przekazywali uczestnikom informacje o projekcie, programie i uzyskanym dofinansowaniu.

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071,  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska.

Notatka-ze-spotkania-grupy-roboczej.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff