Spotkanie informacyjne „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji” w Bolesławcu

5 lutego w Bolesławcu odbyło się spotkanie informacyjne nt. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”. Uczestnicy w trakcie spotkania mogli uzyskać odpowiedzi na pytania: kto może skorzystać z aktualnych ofert grantowych funduszów europejskich i na co może przeznaczyć ewentualne dofinansowanie?
Relacja ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=tV53Wq2Q5b0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lN6DjVR8_NOrczliQ5YeBoDWQ2mOWjIrnOsZja3bAXK7EoOTonQY0jUA

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff