Spotkanie robocze partnerów projektu "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II"

W dniu 02.06.2021 odbyło się spotkanie robocze  uczestników projektu „Talenty dla Firm w czesko-polskim pograniczu II”.
Projekt nawiązuje do udanego projektu realizowanego w latach 2017-2019. Jest realizowany w formie konkursu w ustawianiu zestawów technicznych do budowania maszyn i pojazdów wzbogaconych o elementy programowalne.
Każdy partner zorganizuje jeden konkurs w ustawianiu zestawu technicznego. SIPH organizuje konkurs w Świdnicy, a drużyna zwycięska pojedzie na konkurs międzynarodowy do Hradec Kralove.
Termin konkursu w Świdnicy wstępnie ustalono na ostatni tydzień września 2021 r.
W konkursie będą uczestniczyć mieszane ośmioosobowe drużyny, składające się z trzech uczniów szkół podstawowych, trzech uczniów szkół średnich, przedstawiciela firmy i nadzoru pedagogicznego. Dyscypliny będą ocenione przez międzynarodową komisję na podstawie wcześniej szczegółowo ustalonych kryteriów. Wybrane dyscypliny mogą również wypróbować także ci, którzy nie uczestniczą w konkursie, więc publiczność, członkowie komisji, pracownicy urzędów pracy, doradcy zawodowi i inni goście. Realizację konkursu będzie poprzedzać zakup niezbędnego sprzętu technicznego.
Przed konkursem, drużyny w poszczególnych szkołach będą miały możliwość ćwiczenia na zestawach podczas zajęć technicznych lub pozalekcyjnych.

Podczas spotkania ustalono wstępne działania jakie należy zrealizować w ramach projektu jak również ich harmonogram.  
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, SP nr 6 i SP nr 8 w Świdnicy.   

Projekt "Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II", CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002109 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff