Sprostowanie w zapytaniach

"Zamawiający prostuje omyłki pisarskie w 3 zapytaniach ofertowych z dnia 11 czerwca 2018 r.
W załącznikach treść sprostowań.”
Sprostowanie-do-SIWZ-transport-EKO.pdfSprostowanie-do-SIWZ-transport.pdfSprostowanie-do-SIWZ-transport-PROFI.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff