Subregion Leg. - Głog. II nabór

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu

w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji ”. 

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0012/17 w drugim Naborze na kwotę  1 134 240,00 zł,

w tym dla  Sudeckiej Izby Przemysłowo - Handlowej. przypada kwota 244 800,00 zł

Ogłoszenie o II Naborze LGOI

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 24.07.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff