Subregion Leg.-Głog. III Nabór

Informacja o rozpoczęciu trzeciego naboru Wniosków dla Subregionu Legnicko - Głogowskiego :

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

,,Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego".

Rada partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17
w drugim Naborze na kwotę 464.950,00 zł, w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy przypada kwota 131.750,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 06.09.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.
Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docxKryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.pdfKryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdfOgloszenie-o-naborze-LGOI-III-SIPH.pdfOswiadczenie.-Klauzula-informacyjna-RODO-LGOI.docxOswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docxOswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docxOswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP1.docxOswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docxOswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docxOswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS1.docxOswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docxProtokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docxProtokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej.docxREGULAMIN-LGOI.pdfUmowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-LGOI.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docxZapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej.docx

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff