SUDECKIE SPOTKANIA BIZNESOWE

Spotkanie będzie prowadzone przez doradców PUP. 

miejsce: siedziba Sudeckiej Izby Przemysłowo- Handlowej w Świdnicy,

Rynek 1a, 58-100 Świdnica

25 września 2014 r. o godz. 14:00

W związku z reformą Urzędów Pracy zmianie uległa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która powołała do życia nowe instrumenty rynku pracy, służące aktywizacji osób bezrobotnych i mające na celu wsparcie przedsiębiorców.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na zatrudnienie osoby bezrobotnej, możecie liczyć na pomoc Urzędu  Pracy w postaci środków finansowych przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy.

 Oferowane formy wsparcia:

 1)  Grant na telepracę   -  do 10.000 zł na utworzenie stanowiska pracy.

 2)  Świadczenie aktywizacyjne -  refundacja wynagrodzenia  w kwocie 840 zł miesięcznie przez okres  12 miesięcy .

 3)  Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne - refundacja  za zatrudnienie   osoby do 30 roku życia w  kwocie 840,00 zł miesięcznie  przez okres do  12 miesięcy.

 4)  Dofinansowanie do wynagrodzenia -refundacja za zatrudnienie osoby która ukończyła 50 rok życia w kwocie 840zł miesięcznie przez okres 12 lub  24 miesięcy.

 5)  Bon  zatrudnieniowy - refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie  społeczne w kwocie 823 zł miesięcznie przez okres  12  miesięcy za zatrudnienie osoby do 30 roku życia.

 6)  Bon stażowy - staż na okres 6 miesięcy (brak kosztów po stronie pracodawcy).  Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego do 30 roku życia przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma  premie w  kwocie 1500,00 zł.

Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowych informacji nt. form wsparcia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą e-mail na adres siph@siph.pl lub telefonicznie 74/853 50 09 do dnia 23.09.2014 r.

Zaproszenie-25.09.2014.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff