Szkolenia operator wózków ...

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o wycenę kursu zgodnie z poniższym:

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Liczba osób biorących udział w szkoleniu: 4.

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia „wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia” z uwzględnieniem:

– sala wykładowa

– materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć

– odzież ochronną adekwatną do typu zajęć

– wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania (min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu  szkoleń z tematu objętego niniejszym zapytaniem)

– pojazd spełniający wymogi realizacji kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

– niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych

- badania lekarskie, jeżeli są wymagane do dopuszczenia do udziału w szkoleniu

2. Egzamin wewnętrzny - jedno podejście do egzaminu dla każdego.
3. Egzamin przed komisją UDT – jedno podejście do egzaminu dla każdego.

4.Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu zakończonego egzaminem złożonym przed komisją UDT.

5.Wydanie świadectwa kwalifikacji UDT na obsługę wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia.

6.Wydanie świadectwa egzaminu wewnętrznego.

Uwaga: wymagane jest posiadanie wpisu do RIS przez oferenta- jest to warunek obligatoryjny.

Prosimy o załączenie szczegółowego programu szkoleń oraz wskazanie wymiaru

szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 14.04.2017 r.

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną na adres email:'siph@siph.pl'lub na

adres pocztowy : Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica.

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty proszę składać na załączonym formularzu ofertowym.

Wzor_oferty_2017.docxZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACAb.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff