Transgraniczne Miasto Dzieci

Projekt „TRANSGRANICZNE MIASTO DZIECI”

 ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ : https://miastodzieci.net/

Transgraniczny projekt Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy i Izby Gospodarczej Kraju Kralovohradeckiego w Hradec Kralove zatytułowany otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości prawie 233 tysięcy euro.

Dzięki wspólnym działaniom przedsiębiorców i samorządowców, 1800 dzieci z Polski i z Republiki Czeskiej będzie miało okazję uczestniczyć w fascynującym projekcie edukacyjnym, jednocześnie spędzając interesujące wakacje w swoim mieście i za granicą – w kraju sąsiada.

Głównym celem projektu jest realizacja przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawczego, ukierunkowanego na poprawę współpracy i współegzystencji społeczności w regionie transgranicznym poprzez działania w dziedzinie edukacji, kultury i czasu wolnego społeczeństwa,  zapewnienie dzieciom po obu stronach granicy atrakcyjnej formy spędzenia czasu podczas wakacji oraz uczestnictwa w innowacyjnych działaniach edukacyjno-wychowawczych polegających na:

1) wzajemnym poznawaniu swoich zwyczajów i języka,

2) wsparciu edukacji obywatelskiej i umiejętności działania w zespołach oraz w wyłanianiu i edukacji nieformalnych liderów w grupach rówieśniczych,

3) prezentacji uczestnikom różnych możliwości zatrudnienia, jakie mogą je czekać w przyszłości i pomocy im w odnalezieniu zajęcia po obu stronach granicy, które je najbardziej zainteresuje,

4) zaszczepieniu w uczestnikach poszanowania pracy, świadomości wartości pracy i pieniądza.

Celem projektu skierowanym do rodziców i opiekunów młodych uczestników jest ich integracja w polsko - czeskich grupach spotkaniowych, podczas eventów organizowanych przez obywateli Miasta Dzieci.

Planowana jest organizacja trzech kolejnych edycji przedsięwzięcia trwającego tydzień - w sierpniu 2017, 2018 i 2019 roku. 2 dni w tygodniu poprzedzającym to dni montażu i organizacji przestrzeni, 4 dni to dni przeprowadzenia czeskiej edycji projektu. Międzynarodowe grupy uczestników - 20 piętnastoosobowych grup, będą bawiły się i pracowały podczas warsztatów na terenie Miasta Dzieci. Praca 3 godziny dziennie w trzech różnych zawodach (m.in. stolarz, piekarz, urzędnik, policjant, strażak, ochroniarz, serwisant itd.) będzie wynagradzana umownymi pieniędzmi, które będą obowiązującą walutą na terenie Miasta Dzieci. Pieniądze będzie trzeba wydać na obowiązkowy obiad oraz na dobrowolne przyjemności, zakupy w kawiarni i w sklepie. Możliwe będzie pomnożenie środków poprzez zakładanie lokat terminowych w banku. Każdy zawód, jak również sklep i bank będą prowadzone przez prawdziwych przedsiębiorców i polskie instytucje biorące udział w projekcie. Po zajęciach przyjezdne grupy z Polski będą zwiedzać region, spotykać się z rówieśnikami z Czech i brać udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych. W 1, 2 i 3 dniu uczestnicy brać będą udział w projekcie Młody Obywatel, który po kampanii wyborczej kandydatów, zakończy się demokratycznym głosowaniem i wyborem burmistrza. W 4 dzień zajęć rodzice i opiekunowie obejrzą przedstawienie teatralne przygotowane przez dzieci w ramach jednego z zawodów aktora.

Partner z Czech koordynuje całość przedsięwzięcia oraz zapewnia lokalizację i organizację Miasta Dzieci, wyżywienie uczestników, wynajem namiotów i niezbędnego sprzętu, transport towarowy oraz miejscowy transport osobowy uczestników, druki niezbędnych materiałów, zakup artykułów do organizacji zawodów, tłumaczy i część opiekunów oraz zapewnia transport miejscowy, noclegi, wyżywienie i atrakcje dla uczestników przyjeżdżających do kraju partnera.

Nazwa projektu:

Transgraniczne Miasto Dzieci - Přeshraniční Město Dětí

Numer projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 

Ilość osób objętych projektem:

1800 dzieci (po 300 rocznie przez 3 lata po obu stronach granicy)

Wiek uczestników projektu:

6 – 12 lat

Dofinansowanie:

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Całkowity budżet projektu

w tym:

dofinansowanie z funduszy UE:

wkład własny partnerów i środki z innych źródeł:

273.963,00 euro

 

232.868,55 euro

41.094,45 euro

Czas realizacji projektu:      

2018 – 2020

Wnioskodawcy / partnerzy główni:

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy i i Izba Gospodarcza Kraju Kralovohradeckiego w Hradec Kralove

Partner wiodący:

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy

Partnerzy wspierający po stronie polskiej:

Miasto Strzegom, Powiat Świdnicki

Partnerzy wspierający po stronie czeskiej:

Miasto Jicin, Miasto Horice, Miasto Nowa Paka

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff