Umowy o dzieło i Mały ZUS 2021

  1. 1. Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

  1. 2. Podpisujesz z kimś umowę o dzieło? Musisz ją zarejestrować w ZUS w ciągu siedmiu dni od jej wystawienie. Wystarczy wypełnić prosty wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło.

Załączam materiały Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS województwa dolnośląskiego.

Maly-ZUS-plus.pdfUmowy-o-dzielo-z-obowiazkiem-rejestracji-w-ZUS.pdf

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff