Usługa wsparcia mentorskiego

Szanowni Państwo,

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z jego realizacją zwracamy się do Państwa o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max. 41 osobom).

W związku z tym zwracamy się do Państwa o wycenę usług doradczych.

rozpoznanie-cenowe_-zad-5-poprawione.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff