Wizyta delagacji z Czech

W dniu 11.08.2021 delegacji z Czech wizytowała działania na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce. W składzie delegacji byli zarówno przedstawiciele naszego partnera czeskiego: Izby Gospodarczej w Hradec Kralove jak również przedstawiciele Młodzieżowego Domy Kultury w Horicach. Goście z Czech wizytowali działania realizowane przez Centrum Kultury i Nauki Stara Kopalnia w ramach półkolonii, a w szczególności zajęcia z budowy różnego rodzaju mechanizmów z klocków LEGO®, również w wersji programowalnej, Obsługi dronów czy programowania i wydruku na drukarkach 3D.

Delegacja z Czech odwiedziła również Fundację św. Jadwigi w Morawie gdzie przyglądała się z działaniom realizowanymi na rzecz dzieci, tym razem nakierowanym na rozwój zdolności artystycznych: warsztaty artystyczne, ceramiczne ale również gry  i zabawy w plenerze.

 Wizyta odbyła się w ramach trwałości projektu „Transgraniczne Miasto Dzieci” realizowanego w latach 2019-2020 przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz Izbę Gospodarczą w Hradec-Kralove.

Projekt "Transgraniczne Miasto Dzieci" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt "Přeshraniční Město Dětí"  CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff