Wizyta studyjna w czeskich firmach

W dniach 12.09 – 13.09.2017 r. odbyła się wizyta studyjna firm polskich w firmach czeskich, zorganizowana przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy, w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”. Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Przewidziane jest utworzenie sieci współpracy w oparciu o 5 transgranicznych grup roboczych: rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej, produktów regionalnych, prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju regionalnego i turystyki oraz mobilności pracowniczej.
Taka innowacyjna struktura pozwoli rozwijać transgraniczne kontakty i rozwiązywać problemy na pograniczu.
Notatka-z-wizyty-studyjnej-1.pdf

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff