Zachodni Obszar Interwencji II nabór

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 24 lipca 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff