Zapytanie ofertowe NR 07/06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/06 z 11 czerwca 2018 r. na wykonanie usług transportowych dla projektu „Transgraniczne Miasto Dzieci – Preshranicni Mesto Deti” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie kluczowe nr 3.
SIWZ-transport.pdfZalaczniki-nr-2-i-3-do-SIWZ-transport-1b.doc

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff