Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla grup pobytowych w ramach projektu “Transgraniczne Miasto Dzieci – Preshranicni Mesto Deti” – działanie kluczowe 3.
SIWZ-03_05.pdfSIWZ-03_05-zalaczniki.doc

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff