Aktualności

2019-09-11

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Cyfrowe biuro – sekretarka/asystentka realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

Zamawiający:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Rynek 1a
58-100 Świdnica
NIP 8841007453
REGON 890212810
tel. 74 853 50 09
www.siph.pl

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pn.
Cyfrowe biuro – sekretarka/asystentka  w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin zegarowych dla 4-8 osób.
2019-09-11

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe dla magazynierów realizowanego w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”

Zamawiający:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Rynek 1a
58-100 Świdnica
NIP 8841007453
REGON 890212810
tel. 74 853 50 09
www.siph.pl

Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie szkolenia pn. Kompetencje cyfrowe dla magazynierów w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin zegarowych dla 2-5 osób.
2019-08-15

Transgraniczne Miasto Dzieci - II edycja

2019-07-08

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kV

Zamawiający:
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Rynek 1a 58-100 Świdnica
NIP 8841007453
REGON 890212810
tel. 74 853 50 09
www.siph.pl

Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 kV w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin zegarowych dla 5-12 osób.
2019-06-14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWD/DORADCA/2019 dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWD/DORADCA/2019 dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2019-06-07

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie IV Naboru ZKD
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

  informuje o planowanym na dzień 28 czerwca 2019 r. otwarciu czwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu

w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.


https://www.siph.pl//data/artykuly_pliki/pl_PL/399/Ogloszenie-o-naborze-ZKD-IV.pdf

2019-06-03

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie drugiego naboru -Aglomeracja Jeleniogórska


Świdnica, 21. czerwca 2019 r.


Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie zmiany w ogłoszeniu drugiego Naboru Grantobiorców


Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, informuje o zmianie planowanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
otwarcia drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

W związku z decyzją Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnegow Świdnicy - Lidera projektu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej, o zmianie procedury oraz Regulaminu udzielania grantów w zakresie daty granicznej złożenia przez Grantobiorcę do Gantodawcy kompletnego wniosku o wypłatę Grantu z dnia 31.07.2019r. do dnia 16.09.2019 zmianie ulega termin otawrcia drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie  „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.  Nowy termin otwarcia II Naboru to:
12 lipiec 2019r., godz. 9.00Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 24 czerwca 2019 r.
otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

https://www.siph.pl//data/artykuly_pliki/pl_PL/397/Ogloszenie-o-naborze-ZIT-AJ-II.pdf


2019-05-17

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie czwartego naboru Subregion Legnicko-Głogowski

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 07 czerwca 2019 r.
otwarciu czwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.


https://www.siph.pl/subregion-legnicko-glogowski-iv-nabor,ap394.html

2019-04-16

Życzenia Wielkanocne

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff