Aktualności

2019-06-14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWD/DORADCA/2019 dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWD/DORADCA/2019 dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2019-06-07

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie IV Naboru ZKD
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

  informuje o planowanym na dzień 28 czerwca 2019 r. otwarciu czwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu

w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.


https://www.siph.pl//data/artykuly_pliki/pl_PL/399/Ogloszenie-o-naborze-ZKD-IV.pdf

2019-06-03

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie drugiego naboru -Aglomeracja Jeleniogórska


Świdnica, 21. czerwca 2019 r.


Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie zmiany w ogłoszeniu drugiego Naboru Grantobiorców


Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, informuje o zmianie planowanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
otwarcia drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

W związku z decyzją Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnegow Świdnicy - Lidera projektu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej, o zmianie procedury oraz Regulaminu udzielania grantów w zakresie daty granicznej złożenia przez Grantobiorcę do Gantodawcy kompletnego wniosku o wypłatę Grantu z dnia 31.07.2019r. do dnia 16.09.2019 zmianie ulega termin otawrcia drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie  „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.  Nowy termin otwarcia II Naboru to:
12 lipiec 2019r., godz. 9.00Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 24 czerwca 2019 r.
otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

https://www.siph.pl//data/artykuly_pliki/pl_PL/397/Ogloszenie-o-naborze-ZIT-AJ-II.pdf


2019-05-17

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie czwartego naboru Subregion Legnicko-Głogowski

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 07 czerwca 2019 r.
otwarciu czwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.


https://www.siph.pl/subregion-legnicko-glogowski-iv-nabor,ap394.html

2019-04-16

Życzenia Wielkanocne

2019-04-15

Pierwsze Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej - zmiana terminu 23.05.2019

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe podjęli inicjatywę organizacji „Pierwszego Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej” - przedsięwzięcia adresowanego do uczniów klas III Gimnazjów i klas VIII Szkół Podstawowych z Powiatu Świdnickiego. Do udziału w Forum zapraszamy szkoły techniczne i branżowe z naszego Powiatu, pracodawców, rodziców, uczniów, doradców zawodowych. Tegoroczna, pierwsza edycja, odbędzie się pod hasłem „Twój zawód-Twoja przyszłość”. Forum ma na celu zapoznanie z ofertą edukacyjną, w szczególności tych uczniów, którzy planują kolejny etap kształcenia w szkołach technicznych i branżowych. Ważnym elementem Forum będzie możliwość spotkania z pracodawcami naszego miasta i powiatu oraz możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa zawodowego. W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli 23 maja br. do udziału w „Pierwszym Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej”. Klub Bolko, Plac Grunwaldzki 11, od 10.00 do 14.00.
2019-02-12

Spotkanie informacyjne „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji” w Bolesławcu

5 lutego w Bolesławcu odbyło się spotkanie informacyjne nt. „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”. Uczestnicy w trakcie spotkania mogli uzyskać odpowiedzi na pytania: kto może skorzystać z aktualnych ofert grantowych funduszów europejskich i na co może przeznaczyć ewentualne dofinansowanie?
2019-02-04

Spotkania Informacyjne - Granty na doradztwo dla MŚP

Granty na doradztwo dla MŚP 85% dofinansowania na usługi, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Jesteś właścicielem lub menadżerem restauracji albo hotelu? Zarządzasz firmą produkcyjną? Skorzystaj ze wsparcia na usługi doradcze związane z optymalizacją procesów i podniesieniem rentowności firmy. Do 25 500 zł na rozwój, optymalizację, marketing i szkolenia pracowników.
2019-01-24

Informacje Oddziału ZUS w Wałbrzychu dla przedsiębiorców

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff