Aktualności

2018-08-13

Rozpoznanie cenowe

ROZPOZNANIE CENOWE - Wymagania prawne, finanse i komputer jako elementy pracy biurowej

Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”

2018-08-08

Zamknięcie drugiego naboru wniosków LGOI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018r. o godz. 16.00 został zamknięty drugi nabór wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko –Głogowskiego Obszaru Interwencji” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0012/17).

W ramach ww. naboru wpłynęły 3 Wnioski o udzielenie Grantu na łączną kwotę  72 250,00 złotych.

2018-07-23

Rozpoznanie cenowe - kosmetyczka

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie Podstawowe techniki pracy w salonach kosmetycznych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z uprawnieniami eksploatacji 1 kV sprzętu wykorzystywanego w salonach kosmetycznych i podstawami przedsiębiorczości.

2018-07-16

Ziemia Dzierż. - Kłodzko-Ząbk. II Nabór

II nabór wniosków dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

SIPH w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie ,,Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej".

2018-07-02

Zachodni Obszar Interwencji II nabór

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 24 lipca 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”.
2018-07-02

Subregion Leg. - Głog. II nabór

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie drugiego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 24 lipca 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.
2018-06-25

Sprostowanie zapytania 07/06

 “Szanowni Państwo, Zamawiający sprostował zapisy SIWZ do zapytania ofertowego 07/06, jednocześnie przedłużając termin składania ofert do 2 lipca 2018 r.”

W załączeniu odpowiednie pliki.

2018-06-25

Równina Wrocławska II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Równiny Wrocławskiej:

 Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej". 

2018-06-25

Dolina Baryczy II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Doliny Baryczy:

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy". 

Copyright © 2021 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff