Aktualności

2022-02-16

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 14.02.2022


Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-02-08

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 07.02.2022Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-02-03

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 01.02.2022Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-01-18

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 17.01.2022Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2022-01-08

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 03.01.2022Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2021-12-28

Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią - stan na 27.12.2021Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej. Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2021-12-28

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt "Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy"
2021-12-22

Życzenia świąteczne - Boże Narodzenie 2021

2021-12-17

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Podstawy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi realizowanego w ramach projektu nr POWR.01.02.01-04-0111/19 pn. „Akcja Aktywizacja”

Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkolenia pn. Podstawy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z elementami kosmetologii i podologii” realizowanego w ramach projektu nr POWR.01.02.01-04-0111/19 pn. „Akcja Aktywizacja”

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff