Aktualności

2018-07-23

Rozpoznanie cenowe - kosmetyczka

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie Podstawowe techniki pracy w salonach kosmetycznych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z uprawnieniami eksploatacji 1 kV sprzętu wykorzystywanego w salonach kosmetycznych i podstawami przedsiębiorczości.

2018-07-16

Ziemia Dzierż. - Kłodzko-Ząbk. II Nabór

II nabór wniosków dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

SIPH w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie ,,Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej".

2018-07-02

Zachodni Obszar Interwencji II nabór

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 24 lipca 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”.
2018-07-02

Subregion Leg. - Głog. II nabór

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie drugiego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy informuje o planowanym na dzień 24 lipca 2018 r. otwarciu drugiego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.
2018-06-25

Sprostowanie zapytania 07/06

 “Szanowni Państwo, Zamawiający sprostował zapisy SIWZ do zapytania ofertowego 07/06, jednocześnie przedłużając termin składania ofert do 2 lipca 2018 r.”

W załączeniu odpowiednie pliki.

2018-06-25

Równina Wrocławska II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Równiny Wrocławskiej:

 Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej". 

2018-06-25

Dolina Baryczy II nabór

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków dla Doliny Baryczy:

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy". 

2018-06-22

Rozpoznanie cenowe

Rozpoznanie cenowe Cyfrowe biuro - nowe technologie wykorzystywane w profesjonalnej pracy biurowej”.

Zwracamy się do Państwa o wycenę poszczególnych modułów szkolenia.

2018-06-22

Rozpoznanie cenowe

ROZPOZNANIE CENOWE - „Cyfrowe biuro – profesjonalna obsługa biura.”

Zwracamy się do Państwa o wycenę powyższego szkolenia.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff