Ogłoszenia

2018-01-18

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie I naboru wniosków - Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka

2017-12-21

I nabór wniosków o udzielenie Grantu - Aglomeracja Wałbrzyska

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 11 stycznia 2018 r. otwarciu naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”
2017-12-04

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU - ZIT AJ

2017-12-04

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU - Specjalista ds. merytorycznych - ZIT AJ

2017-10-09

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZPOZNANIU RYNKU - Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej

Działając w imieniu Lidera Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi: - SPECJALISTY DO SPRAW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
2017-10-09

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU - KOORDYNATOR PROJEKTU

Działając w imieniu Lidera Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, zapraszam do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku, której przedmiotem jest świadczenie usługi: - KOORDYNATORA PROJEKTU

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff