Ogłoszenia

2019-06-11

Ogłoszenie o zamknięciu II naboru OIDB

Świdnica, dnia 11 czerwca 2019 roku

 

Zamknięcie drugiego naboru wniosków
w Projekcie
„Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy"

 

Informujemy, że w dniu 18.06.2019r. o godzinie 9.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty   drugi nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw Doliny Baryczy" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0012/17).

2019-06-11

Ogłoszenie o zamknięciu II naboru ZOI

Świdnica, dnia 11 czerwca 2019 roku

Zamknięcie drugiego naboru wniosków
w Projekcie
„Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  Zachodniego Obszaru Interwencji"

 

 Informujemy, że w dniu 18.06.2019r. o godzinie 9.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty   drugi nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0014/17).

2019-06-11

Ogłoszenie o zamknięciu II naboru OIRW

Świdnica, dnia 11 czerwca 2019 roku

 

Zamknięcie drugiego naboru wniosków
w Projekcie
„Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  Równiny Wrocławskiej"

 

 Informujemy, że w dniu 18.06.2019r. o godzinie 9.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty   drugi nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0013/17).

2019-06-07

Ogłoszenie o zamknięciu IV naboru LGOI

Świdnica, dnia 07 czerwca 2019 roku

 Zamknięcie czwartego naboru wniosków
w Projekcie „Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  Subregionu Legnicko-Głogowskiego"

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 07.06.2019r. o godzinie 9.04.  120% alokacji przewidzianej w czwartym naborze dla Partnera – Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0011/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, nabór wniosków został zamknięty.
 
2019-05-06

Ogłoszenie o zamknięciu III naboru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka

Zamknięcie trzeciego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej" Informujemy, że w dniu 13.05.2019r. o godzinie 9.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17).
2019-04-12

Ogłoszenie o zamknięciu III naboru LGOI

Świdnica, dnia 12 kwietnia 2019 roku
Zamknięcie trzeciego naboru wniosków
w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego"Informujemy, że w dniu 19.04.2019r. o godzinie 16.00., zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty trzeci nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0011/17).
2019-02-08

Ogłoszenie o zamknięciu trzeciego naboru ZIT AW

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 08.02.2019r. o godzinie 9.24 120% alokacji przewidzianej w trzecim naborze dla Partnera - Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.
2019-01-17

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru ZIT AW

Świdnica, dnia 17 stycznia 2019 roku
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców
Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy , informuje o planowanym na dzień 8 lutego 2019r. otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.
Generator wniosków : https://dfg.pl/granty/?who=siph
Link do formularza : https://siph.sirr.pl

https://www.siph.pl//aglomeracja-walbrzyska-iii-nabor,ap374.html
2019-01-11

Zmiana treści Ogłoszenia Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru LGOI

Świdnica, dnia 11 stycznia 2019 roku
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 06 września 2018 r. otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”. Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0011/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

W treści ogłoszenia nastąpiła zmiana dotycząca wysokości alokacji dla projektu: z 464.950,00 zł. na 568 650,00 zł. Pozostale zapisy ogłoszenia bez zmian.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff