Ogłoszenia

2019-01-09

Zmiana w ogłoszeniu o naborze - ZIT AJ

Zmiana treści ogłoszenia
Zamknięcie naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” nastąpi po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla Naboru. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.03-02-0004/17 w pierwszym Naborze na kwotę 765 000,00 zł, w tym dla Partnera Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa przypada kwota 255 000,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zamknięcia naboru. Pozostałe zapisy ogłoszenia bez zmian
2019-01-08

Ogłoszenie o zamknięciu naboru ZIT AJ

Świdnica, dnia 8 stycznia 2019 r.
Zamknięcie pierwszego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. zostanie zamknięty pierwszy nabór wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0004/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB”.
2018-12-18

Zamknięcie drugiego naboru ... AW

Informacja o zamknięciu drugiego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej"

2018-12-10

Aglomeracja Wrocławska I nabór

2018-10-03

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZPOZNANIU RYNKU - SPECJALISTY DO SPRAW INFORMACJI, REKRUTACJI I OBSŁUGI PRZYZNANYCH GRANTÓW - ZIT AJ

2018-08-27

Ogłoszenie o zmianie terminu zamkniecia II Naboru ZKD

Świdnica, dnia 27 sierpnia 2018 r.
Zamknięcie drugiego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.
Uprzejmie informujemy, że termin zamknięcia drugiego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB” zostaje zmieniony na 10.01.2019r. na godzinę 15.00.
2018-08-16

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZPOZNANIU RYNKU - SPECJALISTY DO SPRAW INFORMACJI, REKRUTACJI I OBSŁUGI PRZYZNANYCH GRANTÓW - ZIT AJ

2018-07-10

Zamknięcie drugiego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej"

2018-01-18

I nabór wniosków o udzielenie Grantu - Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka

I nabór wniosków o udzielenie Grantu - Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka

Copyright © 2023 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff