Aktualności

2014-05-05

STATUETKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 16 kwietnia 2014 roku, Kapituła SPiKŚ wręczyła m.in. Prezydentowi Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy p. Ryszardowi Sobańskiemu Statuetkę Przedsiębiorczości SPiKŚ.
2014-05-04

SUDECKIE ŚNIADANIE BIZNESOWE

"Od dobrego do wielkiego biznesu" - to temat kolejnego spotkania biznesowego, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
2014-05-03

ZMIANY W STATUCIE SIPH

Walne Zgromadzenie Członków SIPH, w dniu 21 marca 2014 roku, podjęło uchwałę o zmianie Statutu Izby.

2014-05-02

Elektroniczny Punkt Kontaktowy

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK).

2014-05-01

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Mobilny Punkt Informacyjny w Świdnicy – informacja o unijnych dotacjach.

2014-04-19

Wystawa Gospodarcza Karkonosze

Zapraszamy na wyjazd na Wystawę Gospodarczą Karkonosze, w dniu 02 maja 2014 roku.

2014-02-27

SUDECKIE ŚNIADANIE BIZNESOWE

11 lutego w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowe w Świdnicy odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców, tym razem poświęcone efektywności energetycznej w firmach.
2014-02-27

INFRASTRUKTURA DROGOWA NA POGRANICZU CZESKO-POLSKIM

Polscy i czescy przedsiębiorcy, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, posłowie oraz przedstawiciele organizacji biznesowych, dyskutowali w Trutnowie nad problemami i możliwościami rozwoju infrastruktury drogowej na pograniczu.
2014-02-27

NAUKA I BIZNES

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy a Społeczną Akademią Nauk.

Copyright © 2022 Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Swidnicy

Design by Graff