Aktualności

Ekologiczne Miasto Dzieci

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez Sudecką Izbę Przemysłowo - Handlową projekt "Ekologiczne Miasto Dzieci", realizowany w Strzegomiu od 14 lipca do 31 października 2018 r. został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach priorytetu Edukacja Ekologiczna.

POLSKO - NIEMIECKO - CZESKIE FORUM KOOPERACJI FIRM

25 POLSKO-NIEMIECKO-CZESKIE FORUM KOOPERACJI FIRM

Szklarska Poręba 24.10.2018 r.

Wsparcie transgranicznej i wspierającej informację współparcy na polsko-sakosońskim pograniczu.

Szczegóły w załączniku.

Cz.pdfPL.pdf

Subregion Legnicko Głogowski III Nabór

Informacja o rozpoczęciu trzeciego naboru Wniosków

dla Subregionu Legnicko - Głogowskiego :

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu

w Projekcie

,,Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego".

Rada partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17

w drugim Naborze na kwotę 464.950,00 zł,

w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy przypada kwota 131.750,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 06.09.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6

Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.

10.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS1.docx11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT.docx12.-Oswiadczenie.-Klauzula-informacyjna-RODO-LGOI.docx13.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-oddzialu-lub-zakladu-na-terenie-OSI.docx1.-WNIOSEK-o-udzielenie-Grantu.docx2.-Kryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdf2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.docx3.-Kryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne_Regulamin.pdf3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej.docx4.-Zapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny.docx5.-Protokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej.docx6.-Oswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania.docx6.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis.docx6.-Umowa-SIPH-o-udzielenie-Grantu-LGOI.pdf7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy.docx7.-WNIOSEK-o-wyplate-Grantu.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP1.docx8.-Oswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US.docxOgloszenie-o-naborze-LGOI-III-SIPH.pdfREGULAMIN-LGOI.pdf

ROZPOZNANIE CENOWE - Wymagania prawne, finanse i komputer jako elementy pracy biurowej

ROZPOZNANIE CENOWE - Wymagania prawne, finanse i komputer jako elementy pracy biurowej

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości  realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE : „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”.

 W ramach projektu organizowane będą dla uczestników szkolenie: „Wymagania prawne, finanse i komputer jako elementy pracy biurowej”.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o wycenę powyższego szkolenia.

Rozpoznanie-cenowe-Wymagania-prawne-finanse-i-komputer-jako-elementy-pracy-biurowej.pdfWzor_oferty_2018.docxZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdfWięcej

Zamknięcie drugiego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko –Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018r. o godz. 16.00 został zamknięty drugi nabór wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Legnicko –Głogowskiego Obszaru Interwencji” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0012/17).

W ramach ww. naboru wpłynęły 3 Wnioski o udzielenie Grantu na łączną kwotę  72 250,00 złotych.

Zamkniecie-drugiego-naboru-wnioskow-w-Projekcie-Wsparcie-rozwoju-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-Legnicko-Glogowskiego-Obszaru-Interwencji.pdfWięcej

ROZPOZNANIE CENOWE - KOSMETYCZKA

ROZPOZNANIE CENOWE – Podstawowe techniki pracy w salonach kosmetycznych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z uprawnieniami eksploatacji 1 kV sprzętu wykorzystywanego w salonach kosmetycznych i podstawami przedsiębiorczości.

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie Podstawowe techniki pracy w salonach kosmetycznych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy z uprawnieniami eksploatacji 1 kV sprzętu wykorzystywanego w salonach kosmetycznych i podstawami przedsiębiorczości.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Rozpoznanie-cenowe-kosmetyczka.pdfWzor_oferty_2018.docxZALACZNIK-8_-LISTA-SPRAWDZAJACA.pdfWięcej

Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka II Nabór.

Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków

dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej:

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu

w Projekcie

,,Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej".

Rada partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17

w drugim Naborze na kwotę 942.905,00 zł,

w tym dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy przypada kwota 276 250,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 07.08.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6

Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”.

10.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-ZUS-2-1.docx11.-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT-2-1.docx12.-Klauzula-informacyjna-RODO-ZKD-1.docx13.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-oddzialu-lub-zakladu-na-terenie-OSI-3-3.docx2.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-2-3.docx3.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis-2-1.docx4.-Protokol-odbioru-Uslugi-doradczej-3.docx4.-Zapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Uslugi-doradczej-5.docx5.-Oswiadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis-2-1.docx5.-Oswiadczenie-w-zakresie-poniesienia-wydatkow-w-sposob-oszczedny-2.docx5.-Protokol-wyboru-Wykonawcy-Uslugi-doradczej-1.docx6.-Oswiadczenie-o-braku-podwojnego-finansowania-2.docx6.-Oswiadczenie-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-innej-niz-pomoc-de-minimis-2-1.docx7.-Badanie-zadowolenia-Grantobiorcy-2.docx8.-Oswiadczenie-o-posiadaniu-statusu-MSP-2-1.docx8.-Oswiadczenie-potwierdzajace-dokonanie-platnosci-gotowkowej-ze-srodkow-wlasnych-2.docx9.-Oswiadczenie-o-utworzeniu-miejsca-pracy-2.docx9.-Oswiadczenie-Wnioskodawcy-o-niezaleganiu-wobec-US-2-1.docxKopia-1.-formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-2-1.xlsxKryteria-merytoryczne-obligatoryjne-i-fakultatywne-Regulamin.pdfKryteria-oceny-formalnej_Regulamin.pdfOgloszenie-o-naborze-ZKD-II.pdfRegulamin-ZKD-II.pdfUmowa-o-udzielenie-Grantu-ZKD.pdfWNIOSEK-o-udzielenie-Grantu-9-1.docxWNIOSEK-o-wyplate-Grantu-1.docx

Kalendarz
Imprez

14
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie pierwszego Naboru Grantobiorców - Aglomeracja Jeleniogórska
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: