Aktualności

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru LGOI - zmiana

Świdnica, dnia 11 stycznia 2019 roku

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa , informuje o planowanym na dzień 06 września 2018 r. otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”. Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0011/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Ogloszenie-o-naborze-LGOI-III-Zmiana.pdf

Zmiana w ogłoszeniu o naborze - ZIT AJ

Zamknięcie naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” nastąpi po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla Naboru. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.03-02-0004/17 w pierwszym Naborze na kwotę 765 000,00 zł, w tym dla Partnera Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa przypada kwota 255 000,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa powiadomi na stronie internetowej www.siph.pl co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zamknięcia naboru.

Ogloszenie-o-naborze-zmiana-ZIT-AJ-.pdfWięcej

Ogłoszenie o zamknięciu naboru ZIT AJ

Świdnica, dnia 8 stycznia 2019 r. Zamknięcie pierwszego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. zostanie zamknięty pierwszy nabór wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0004/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB”.

Ogloszenie-o-zamknieciu-naboru-ZIT-AJ-.pdfWięcej

Zamknięcie drugiego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej"

Informacja o zamknięciu drugiego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie  rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej"

Ogloszenie-o-zamknieciu-naboru-WRoF-.pdf

Seminarium Informacyjne pn.: „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA FIRM

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

ma zaszczyt zaprosić na Seminarium Informacyjne pn.:

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

które odbędzie się w dniu

21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00-12.00.

w Hotelu „Esperanto”, Świdnica, ul. Stęczyńskiego 18

Celem głównym Projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie pomocy w postaci Grantów (w formie refundacji). Przedmiotem wsparcia w formie Grantu jest usługa doradcza. Poziom dofinansowania wynosi 85 proc., natomiast maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 30.000,00 zł. Więcej informacji na www.dfg.pl

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci Grantów na doradztwo, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: siph@siph.pl

SUDECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Z WIZYTĄ W CZECHACH

W dniach 15.11 – 16.11.2018 r. odbyła się druga już wizyta studyjna firm polskich w Czechach, zorganizowana przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy, w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”. Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Utworzono sieć współpracy w oparciu o 5 transgranicznych grup roboczych: do spraw produktów regionalnych, prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju regionalnego i turystyki, mobilności pracowniczej oraz rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej.

20181115_120416.jpg20181115_132131.jpg20181116_100203.jpgDSCF2737.jpgDSCF2795.jpgWięcej

Ekologiczne Miasto Dzieci

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez Sudecką Izbę Przemysłowo - Handlową projekt "Ekologiczne Miasto Dzieci", realizowany w Strzegomiu od 14 lipca do 31 października 2018 r. został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach priorytetu Edukacja Ekologiczna.

Kalendarz
Imprez

17
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
„Katalog branżowy na CD“
Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie pierwszego Naboru Grantobiorców - Aglomeracja Jeleniogórska
Wizyta studyjna do Czech
Wizyta studyjna do Czech
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Targi Ogrodnicze Spoga+Gafa 2017
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Wyjazd na targi CHINA HOMELIFE SHOW
Szkolenie dotyczące doradztwa podatkowego
Konferencja w ramach Akademii Przedsiębiorcy
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Dzień Przedsiębiorczości i Pracy
„Pomiar i optymalizacja kapitału ludzkiego – skuteczne narzędzia”
„Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI. Wykład i debata z udziałem RYSZARDA PETRU - wybitnego ekonomisty, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
GALA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „TRUTNOWSKI SMOK“
TARGI PRACY
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Konferencja UM
Konferencja UM
Konferencja UM
Szkolenie
Targi pracy
Targi pracy
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Szkolenie 2
Spektakl parateatralny o tematyce biznesowej pt.”Sen Prezesa”.

Nasze firmy członkowskie

Chcesz być informowany

o nowościach w serwisie?

Podaj swój e-mail i zapisz się na nasz newsletter!

Wykonanie niniejszej strony jest sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: